Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi

Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên hệ của quý khách muộn nhất sau 24h kể từ thời điểm quý khách gửi thông tin liên hệ đến Công ty. Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tốt nhất.

Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
Lô K2, Khu Công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng
Fax : 02252.299.705
Tel : 02252.299.700
Email : wsmpvn@gmail.com
Đơn vị thiết kế web www.vietads.net.vn