SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Vỏ điện thoại LV3 LG

WooSung Electronics Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh phụ kiện cho điện thoại di động và linh phụ kiện cho xe có động cơ. 

Vỏ điện thoại LV5 LG

WooSung Electronics Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh phụ kiện cho điện thoại di động và linh phụ kiện cho xe có động cơ. 

Vỏ điện thoại LV1 LG

WooSung Electronics Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh phụ kiện cho điện thoại di động và linh phụ kiện cho xe có động cơ. 

Đơn vị thiết kế web www.vietads.net.vn