DANH MỤC

CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM TỔ CHỨC SINH NHẬT HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

CÔNG TY TNHH WOOSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM TỔ CHỨC SINH NHẬT HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Vào ngày 25 hàng tháng công ty sẽ tổ chức sinh nhật, phát quà và thi văn nghệ cho tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. 

Tổ chức sinh nhật là điểm nổi bật mà Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam duy trì suốt từ khi thành lập đến nay

SUGGEST FOR YOU

Công ty Woosung Electronics Việt Nam tổ chức ngày hội thể thao 9/23/2017 3:54:29 PM

Công Ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam tổ chức ngày hội thể thao "Sport Day" lần thứ nhất

Read more
Duy trì hàng tháng "Big Clean Day" 6/6/2017 5:41:00 PM

Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam duy trì hàng tháng " Big Clean Day".

Read more
Cuộc thi hát tiếng Hàn Quốc tháng 9 9/7/2017 12:13:07 AM

Cuộc thi hát tiếng Hàn Quốc tháng 9

Read moreDesign website by www.vietads.net.vn